Afgelasting:

Het bestuur van de Stichting Katwijk Wandelmarathon, organisator van de Kippen- en Kuikenloop, heeft besloten om vanwege de corona crisis de 16e editie zoals gepland voor zaterdag 13 juni 2020 af te gelasten. Gelet de ontwikkeling van het corona virus in de tijd tot nu toe en in de toekomst acht het bestuur het onverantwoordelijk om u als wandelaar bloot te stellen aan risico’s.

Uitstel:

Het bestuur heeft overwogen om de wandeltocht uit te stellen naar een later tijdstip in dit jaar. Gelet de onzekerheid vanwege de ontwikkeling van het corona virus, de druk op de organisatie en de vraag of een vergunning voor dit evenement wel zal worden verstrekt is uitstel naar later dit jaar geen optie.

Volgende editie:

Alhoewel in een heel vroeg stadium maken we nu toch alvast de datum van de volgende editie bekend: 12 juni 2021. Uw aanmelding voor de editie van dit jaar is niet geldig voor die van 2021. Volg onze website en andere mediakanalen.

Inschrijfgeld:

Wat het betaalde inschrijfgeld betreft het volgende: Onze algemene voorwaarden ten aanzien van dit punt zeggen het volgende: “Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Inschrijfgelden worden dan overgemaakt op de rekening van KWF Kankerbestrijding/KiKa”. Wij zullen later in dit jaar hieraan gevolg geven. 

Acties:

Ons is bekend dat wandelaars via de actiepagina van KWF dan wel zelfstandig druk bezig zijn geweest met gelden in te zamelen. Ons idee is dat wij de actiepagina’s live houden tot de volgende editie, dat wil zeggen tot volgend jaar. En als u zelf al acties heeft ondernomen kan dat wat ons betreft op dezelfde manier, dat wil zeggen on hold houden tot volgend jaar.
(wilt u evenwel het ingezamelde geld afdragen dan kan dat uiteraard ook; gebruikt u dan onze bekende bankrekening: NL 50 RABO 0122 2625 14)

Wandelaars:

Dit jaar is gebleken dat de inschrijving in record tempo – op de eerste dag dat de inschrijving open werd gesteld- moest worden gesloten vanwege het maximale aantal toegestane deelnemers. Wij zijn als bestuur bijzonder dankbaar dat wij zoveel deelnemers binnen zo korte tijd mochten inschrijven. Des te meer is het jammer dat de wandeltocht niet door kan gaan. Zeker vanwege uw enthousiasme en de betrokkenheid bij het doel waarvoor we dit allemaal doen. Wij zijn u veel dank verschuldigd. En vragen u om volgend jaar weer net zo enthousiast deel te nemen. 

Begrip:

Tot slot vragen wij uw begrip voor de ontstane situatie. Wij zijn er van overtuigd dat KWF en KiKa bijzonder verheugd zullen zijn dat er toch een bijdrage zal worden afgestort. Het werk van KWF/KiKa verdient onze steun.

Wij wensen u allemaal veel sterkte en een goede gezondheid.

 

Het  bestuur van Stichting Katwijk Wandelmarathon