Anbi en de Belastingsdienst

Per 1 januari 2014 is de regelgeving inzake Anbi's gewijzigd, met ingang van deze datum moeten de volgende gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite.

De naam van de instelling

Stichting Katwijk Wandelmarathon 

Het RSIN/fiscaal nummer

815929043

De contactgegevens

Secretariaat Stichting Katwijk Wandelmarathon

Buitensluisstraat 19

2225 AH KATWIJK

secretariaat.kippenloop@gmail.com

www.kippenloop.nl

De bestuurssamenstelling

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid (vice voorzitter)

Algemeen bestuurslid

De namen van de bestuurders

Arie Balkenende

Jaap Kraaijenoord

Vacature

Jaap van Rijn

Weijnand Stijger 

Het beloningsbeleid

Niet van toepassing

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Organiseren van een sponsorwandeltocht ten bate van KWF Kankerbestrijding en Stichting Kika jaarlijks op de 2e zaterdag in juni.

Missie

Wij, Stichting Katwijk Wandelmarathon, zetten ons vrijwillig in om twee goede doelen te steunen. Wij zamelen geld in voor KiKa en KWF Kankerbestrijding. 

Visie

Wij, Stichting Katwijk Wandelmarathon, zamelen geld in voor KiKa en KWF Kankerbestrijding door middel van sponsorwandeltochten. Deze wandeltochten, genaamd ‘Kippenloop’ en "Kuikenloop, ontvangen geld vanuit inschrijvingen, donaties en sponsoren. Het evenement wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Katwijk Wandelmarathon wil samen met het bestuur, vrijwilligers, sponsoren en wandelaars zo veel mogelijk geld inzamelen voor Stichting KiKa en de KWF Kankerbestrijding. Van het totaalbedrag wordt maximaal € 5.000 gereserveerd als buffer voor de komende wandelmarathon.

Financieel overzicht 2016

      Kip St. Katwijk Wandelmarathon (2016)                           Pagina : 1
St.Katwijk Wandelmarathon     Balans en resultatenrekening met vergl. jaar                 Datum 17-10-2017 14:08:27        
2225 AH KATWIJK     Scontro met verschil (liggend)                            
               R E S U L T A T E N R E K E N I N G                     
         KOSTEN                   OPBRENGSTEN         
Rekeningnaam     Bedrag Eur   Saldo Eur Bedrag Eur Saldo Eur Verschil- Rekeningnaam     Bedrag Eur   Saldo Eur Bedrag Eur Saldo Eur Verschil-
      2016   2016 2015 2015 percentage       2016   2016 2015 2015 percentage
                                   
Huur     6.536,33     5.453,33   19,86 Sponsoring bedrijven     53.674,00     48.217,00   11,32
Overige huisvestingskosten     678,38     573,70   18,25 Sponsoring voorgaand jaar     0,00     326,14   -100,00
Overige inventariskosten     590,12     32,65   1707,41 Opbrengsten speciale acties     24.789,03     67.594,02   -63,33
Drukwerk etc.     1.959,31     4.176,33   -53,09 Verkoop consumptiemunten     16.925,00     15.337,99   10,35
Automatiseringskosten     1.855,77     4.805,49   -61,38 Opbrengst bloemenverkoop     10.000,00     10.000,00   0,00
Contributies en bijdragen     408,30     165,63   146,51 Sponsorveiling     46.275,00     40.500,00   14,26
Portokosten     1.366,78     1.717,67   -20,43 Kika sponsorbijdragen bedrijven     43.949,00     0,00   100,00
Telefoonkosten     245,00     70,00   250,00 Sponsorgeld Kippenloop lopers     17.341,97     0,00   100,00
Accountants-/advieskosten     907,50     0,00   100,00 Sponsorgeld Kuikenloop lopers     4.738,10     0,00   100,00
Brandstoffen     118,60     126,12   -5,96 Inschrijfgeld en donaties lopers     72.272,51     73.363,85   -1,49
Boetes en bekeuringen     40,00     194,00   -79,38 Inschrijvingen contant     1.641,30     4.405,39   -62,74
Autohuur     1.381,99     1.113,00   24,17 Sponsorgelden lopers     25.042,12     48.811,13   -48,70
Advertentie/reklamekosten     3.175,28     3.039,13   4,48 Opbrengsten         316.648,03   308.555,52 2,62
Medailles     5.120,00     3.520,00   45,45                  
Kosten optredens     3.095,10     530,00   483,98 Resultaat boekjaar     9.985,27     -9.306,19   -207,30
Prijzen hoogste sponsorbedragen     500,00     500,00   0,00                  
Representatiekosten     147,20     38,30   284,33 Resultaat boekjaar         9.985,27   -9.306,19 -207,30
Relatiegeschenken     20,00     294,31   -93,20                  
Inkoop eten, drank etc.     11.355,81     11.998,88   -5,36                  
Kosten KIKA feest     10.488,63     0,00   100,00                  
Rente banken     -1.171,40     -1.411,93   -17,04                  
Bankkosten     2.241,54     2.259,68   -0,80                  
Assuranties     502,88     646,10   -22,17                  
Kosten vuilafvoer     975,76     578,10   68,79                  
Overige algemene kosten     4.094,42     3.828,84   6,94                  
SOM DER KOSTEN         56.633,30   44.249,33 27,99                  
                                   
Bijdrage KWF     140.000,00     165.000,00   -15,15                  
Bijdrage KIKA     130.000,00     90.000,00   44,44                  
Afdracht         270.000,00   255.000,00 5,88                  
                                   
Totaal kosten     326.633,30     299.249,33   9,15 Totaal opbrengsten     326.633,30     299.249,33   9,15
                  Saldo verlies     0,00     0,00   0,00
Totaal     326.633,30     299.249,33   Totaal       326.633,30     299.249,33