Het bestuur van de Stichting Katwijk wandelmarathon bestaat uit:

 • Arie Balkenende (voorzitter)
 • Jaap van Rijn (vice voorzitter) 
 • Jaap Kraaijenoord (secretaris)
 • Weijnand Stijger (algemeen bestuurslid)

De functie van Penningmeester is vacant

Het vrijwilligersbestuur bestaat uit:

 • Margreet Freke
 • Gerda Barnhoorn
 • Jan Freke
 • Wim Rovers
 • Kees van Beelen
 • Ronald Mulder
 • Jan van der Plas
 • Gert Jan Bouwman
 • Marjelle Kraaijenoord

Bij de organisatie van het evenement kan het bestuur rekenen op de steun van c.a. 200 vrijwilligers. Stichting Katwijk Wandelmarathon is een non-profit organisatie die één keer per jaar de Kippenloop/Kuikenloop organiseert.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2810496.


Het rekeningnummer van de Stichting is NL50RABO0122262514 ten name van Stichting Katwijk Wandelmarathon te Katwijk.