Het bestuur van de Stichting Katwijk wandelmarathon bestaat uit:

 • Arie Balkenende (voorzitter)
 • Jaap van Rijn (vice voorzitter) 
 • Jaap Kraaijenoord (secretaris) (vacature)
 • Weijnand Stijger (algemeen bestuurslid)

Het vrijwilligersbestuur bestaat uit:

 • Margreet Freke (Vrijwilligers)
 • Gerda Barnhoorn (Sponsoring)
 • Jan Freke (Bevoorrading)
 • Wim Rovers (Bouwploeg)
 • Kees van Beelen (Bouwploeg)
 • Ronald Mulder (Route)
 • Gert Jan Bouwman (Catering)
 • Marjelle Kraaijenoord (Notuliste)
 • Pauline Kraaijenoord (Communicatie)
 • Sander van Duijn (Mediateam)
 • Niels Haasnoot (Website)
 • Michelle van Klaveren (administratie)

Bij de organisatie van het evenement kan het bestuur rekenen op de steun van c.a. 200 vrijwilligers. Stichting Katwijk Wandelmarathon is een non-profit organisatie die één keer per jaar de Kippenloop/Kuikenloop organiseert.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28104968


Het rekeningnummer van de Stichting is NL50RABO0122262514 ten name van Stichting Katwijk Wandelmarathon te Katwijk.