Het bestuur van de Stichting Katwijk wandelmarathon bestaat uit:

 • Arie Balkenende (voorzitter)
 • Jaap van Rijn (vice voorzitter) 
 • Jaap Kraaijenoord (secretaris) (vacature)
 • Peter Hoek (algemeen bestuurslid)

Het vrijwilligersbestuur bestaat uit:

 • Annemieke Kraaijenoord (vrijwilligers)
 • Pauline Kraaijenoord (Communicatie/vrijwilligers)
 • Gerda Barnhoorn (sponsoring)
 • Ronald Mulder (route)
 • Gert Jan Bouwman (catering)
 • Marjelle Kraaijenoord (notuliste)
 • Pauline Kraaijenoord (communicatie)
 • Sander van Duijn (mediateam)
 • Niels Haasnoot (website)
 • Michelle van Klaveren (administratie)

Bij de organisatie van het evenement kan het bestuur rekenen op de steun van c.a. 200 vrijwilligers. Stichting Katwijk Wandelmarathon is een non-profit organisatie die één keer per jaar de Kippenloop/Kuikenloop organiseert.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28104968


Het rekeningnummer van de Stichting is NL50RABO0122262514 ten name van Stichting Katwijk Wandelmarathon te Katwijk.