Wetenschappelijke onderzoeksprojecten

De opbrengst van de Kippenloop komt in zijn geheel ten goede aan twee speciale wetenschappelijke onderzoeksprojecten van KWF Kankerbestrijding.

Onderstaand een beknopte omschrijving van de twee projecten:

10304 / 2016-I

Afkickstrategie voor medicijnverslaafde kankercellen

Projectleider: prof. Daniel Peeper
Instituut: Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut
Start onderzoek: 1 juli 2017
Looptijd: 4 jaar
Budget: €565.911,00

Een groot probleem bij de behandeling van kanker is dat medicijnen hun werking kunnen verliezen.
De kankercellen zijn dan resistent (ongevoelig) voor het medicijn geworden. Opvallend genoeg
kunnen kankercellen zelfs afhankelijk worden van de medicijnen. Het kan dan zinvol zijn om de
behandeling tijdelijk te staken. Deze zogeheten ‘drug holiday’ kan de tumorgroei remmen en zelfs tot
tumorceldood leiden.

Om optimaal te profiteren van deze gunstige afkickverschijnselen, is meer kennis nodig van het ‘drug
holiday effect’. In dit project wordt onderzocht hoe die medicijnverslaving werkt, welke patiënten baat
hebben bij een ‘drug holiday’ en hoe lang het effect aanhoudt (zodat tijdig een ander middel of een
combinatie van middelen kan worden overwogen). Het uiteindelijke doel is het effect van een drug
holiday op resistente tumoren te vergroten.

11651 / 2018-I

Vaccin ter behandeling én preventie van kanker

Projectleider: prof. Arjan Griffioen
Instituut: Amsterdam UMC, locatie VUmc
Start onderzoek: 1 januari 2019
Looptijd: 4 jaar
Budget: €781.395,97

Om te kunnen groeien heeft een tumor voedingsstoffen en zuurstof nodig. Die haalt hij uit de
omgeving door nieuwe bloedvaten aan te maken. Dit moment, de zogeheten angiogene switch, is
cruciaal in de ontwikkeling van kanker. Het is dus zaak om die bloedvatgroei te stoppen of zelfs te
voorkomen.

Prof. Griffioen heeft ontdekt dat bloedvaten van tumoren andere eiwitten bevatten dan normale
bloedvaten. In het laboratorium (dus nog niet bij patiënten of gezonde mensen) gaat hij onderzoeken
of van zo’n eiwit een vaccin is te maken dat het afweersysteem aanzet om de aanmaak van
bloedvaten tegen te gaan. Op die manier wordt de tumor gestopt in zijn groei, idealiter nog voordat deze kwaadaardig is

 

Met uw ondersteuning en die van “Doe het KiKa” betaald Stichting Katwijk Wandelmarathon mee aan KiKa
‘Onderzoek 262’; gekweekte mini-tumoren alsrevolutionair nieuw testsysteem voor gepersonaliseerde therapie bij kinderen
met neuroectodermale tumoren
www.kika.nl/onderzoeken-kinderkanker/gepersonaliseerde-therapie
Onderzoek: 262
Centrum: Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Startjaar: 2016
Looptijd: 4 jaar
Totale kosten/bijdrage KiKa:  € 519.658