Algemene voorwaarden

- Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kippenloop/Kuikenloop zonder daarvoor vergoeding te claimen. De Kippenloop/Kuikenloop is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.

- Deelnemen aan de Kippenloop/Kuikenloop geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

- Stichting Katwijk Wandelmarathon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

- Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Inschrijfgelden worden dan overgemaakt op rekening van KWF Kankerbestrijding/KiKa. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de volgende editie vindt dan een jaar later plaats.

- De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

- Zowel op Katwijks als Wassenaars grondgebied is het meevoeren van honden op het strand niet toegestaan, de 10 km route is niet over het strand uitgezet, in het duingebied is het toegestaan honden (aan de lijn) mee te voeren.

- Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

- Stichting Katwijk Wandelmarathon is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.

- Stichting Katwijk Wandelmarathon retourneert geen inschrijfgeld als een inschrijving wordt geannuleerd, het is in dit geval toegestaan een startbewijs te verkopen/over te dragen.

- Stempelkaarten kunnen worden omgeruild bij het startbureau. Kies je voor langere afstand met een hoger inschrijfgeld, dan kun je dit bij de start bijbetalen. Kies je voor een kortere afstand met een lager inschrijfgeld, dan krijg je geen geld terug.

- Stichting Katwijk Wandelmarathon behoudt zich het recht voor de route, start- en finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of de Kippenloop/Kuikenloop geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Katwijk Wandelmarathon kan worden verwacht. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd maar worden overgemaakt op rekening van KWF Kankerbestrijding/KiKa.

- Als deelnemer geeft u Stichting Katwijk Wandelmarathon toestemming uw gegevens te mogen delen met KWF Kankerbestrijding en Stichting KiKa om operationele zaken rondom het evenement te organiseren en de gegevens  te gebruiken voor het toezenden van poststukken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief