Definitieve Opbrengst 2020

€ 110.000,-

De opbrengst van de Kippenloop
en Kuikenloop gaat naar 3 onderzoekers in
hun strijd tegen kanker.
ontmoet de onderzoekers »