ANBI

Anbi en de Belastingsdienst

Per 1 januari 2014 is de regelgeving inzake Anbi's gewijzigd, met ingang van deze datum moeten de volgende gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite.

De naam van de instelling

Stichting Katwijk Wandelmarathon 

Het RSIN/fiscaal nummer

815929043

De contactgegevens

Secretariaat Stichting Katwijk Wandelmarathon

Postbus 280

2230 AG RIJNSBURG

info@kippenloop.nl

www.kippenloop.nl

De bestuurssamenstelling

Voorzitter

Secretaris

Administratie

Algemeen bestuurslid (vice voorzitter)

Algemeen bestuurslid

De namen van de bestuurders

Arie Balkenende

Vacant

Michelle van Klaveren - van Rijn

Jaap van Rijn

Peter Hoek

Het beloningsbeleid

Niet van toepassing

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Organiseren van een sponsorwandeltocht ten bate van KWF Kankerbestrijding en Stichting Kika jaarlijks op de 2e zaterdag in juni.

Missie

Wij, Stichting Katwijk Wandelmarathon, zetten ons vrijwillig in om twee goede doelen te steunen. Wij zamelen geld in voor KiKa en KWF Kankerbestrijding. 

Visie

Wij, Stichting Katwijk Wandelmarathon, zamelen geld in voor KiKa en KWF Kankerbestrijding door middel van sponsorwandeltochten. Deze wandeltochten, genaamd ‘Kippenloop’ en "Kuikenloop, ontvangen geld vanuit inschrijvingen, donaties en sponsoren. Het evenement wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Katwijk Wandelmarathon wil samen met het bestuur, vrijwilligers, sponsoren en wandelaars zo veel mogelijk geld inzamelen voor Stichting KiKa en de KWF Kankerbestrijding. Van het totaalbedrag wordt maximaal € 5.000 gereserveerd als buffer voor de komende wandelmarathon.

Financieel overzicht 2021

Klik op de volgende link voor het financiele verslag van 2021: Financieel verslag 2021

Meld je aan voor de nieuwsbrief